Tervetuloa Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n kotisivuille!

Suomen Sijoitusanalyytikot ry on vuonna 1989 perustettu yhdistys, jonka päätarkoituksena on edistää sijoitusanalyytikoiden ammattikunnan yleistä tunnettuutta ja arvostusta, arvopaperimarkkinoihin liittyvän sijoitusanalyysitoiminnan yleisiä edellytyksiä ja... Lue Lisää 
 

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 351 jäsentä!

Yhdistys kuuluu Euroopan sijoitusanalyytikkoyhdistysten yhdistykseen EFFASiin (European Federation of Financial Analysts Societies). Suomen Sijoitusanalyytikot ry järjestää vuosittain yhdessä Svenska Handelshögskolanin kanssa noin vuoden kestävän sijoitusanalyytikkojen CEFA-koulutuksen ja -tutkinnon (Certified European Financial Analyst).
 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n jäsenkriteerit

Jäseneksi voidaan valita henkilö, jolla on CEFA-tutkinto tai ylempi akateeminen loppututkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus alalta tai henkilö, jolla on vähintään 5 vuoden työkokemus pääomamarkkinoilta kuten esimerkiksi seuraavilta aloilta... Lue lisää!
 

Suomen Sijoitusanalyytikot Ry:n säännöt ja käytäntömallit

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka ammatti-maisesti harjoittavat sijoitusanalyysitoimintaa tai, jotka muulla tavoin aktiivisesti toimivat alalla ja edistävät yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen... Lue lisää!
 

CEFA-koulutus uudistuu, uusi tutkinto CIIA Suomeen

CEFA-tutkinto

CEFA-kursseja on Suomessa järjestetty jo 14 vuoden ajan ja kurssin on suorittanut yli 300 sijoitusalan ammattilaista. CEFA-tutkinnon (Certified EFFAS Financial Analyst) taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistys EFFAS.


CEFA-kurssia ei enää Suomessa järjestetä itsenäisenä. Aiempien CEFA-kurssien sisältö laajenee uudeksi CEFA/CIIA-kurssiksi, ja ensimmäinen uusimuotoinen kurssi alkaa elokuussa 2008.

CIIA-tutkinto

CIIA (Certified International Investment Analyst) on vaativa ja arvostettu kansainvälinen sijoitusalan ammattitutkinto, jonka on Suomessa suorittanut 7 analyytikkoa. CIIA (Certified International Investment Analyst) on vaativa ja arvostettu kansainvälinen sijoitusalan ammattitutkinto. Tutkinnon kohderyhmänä ovat sijoitusanalyytikot, salkunhoitajat tai vastaavissa tehtävissä  toimivat sijoitusalan ammattilaiset.


CIIA-tutkinnon taustaorganisaatio ja ylläpitäjä on kansainvälinen analyytikkoyhdistys ACIIA (Association of Chartered International Investment Analysts) . ACIIA edustaa noin 50.000 sijoitusalan ammattilaista ympäri maailmaa. ACIIA:n suurimpia jäseniä ovat Euroopan analyytikkoyhdistys EFFAS , Aasian analyytikkoyhdistys ASAF (Asian Securities Analysts Federation) ja Brasilian analyytikkoyhdistys APIMEC (Association dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais).

CEFA/CIIA-kurssi

CEFA/CIIA –kurssi mahdollistaa nimensä mukaisesti kahden tutkinnon suorituksen. CEFA-osuuden hyväksytysti suorittaneet voivat vaaditun työkokemuksen jälkeen saada CEFA-diplomin. CIIA-tutkintoon tähtäävät osallistuvat lisäksi kahteen kansainväliseen lopputenttiin ja niitä edeltäviin preppauskursseihin. Kansainväliset lopputentit järjestetään myös Suomessa.  Kaikkien vaadittavien tenttisuoritusten jälkeen ja vaaditun työkokemuksen jälkeen osallistujat saavat oikeuden käyttää CIIA-nimikettä.


Ne henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet CEFA-kurssin, voivat siirtymäajan kuluessa halutessaan suorittaa myös uuden CIIA-tutkinnon. Siirtymäajan pituus on 5 vuotta, ja aikataulusta ja mahdollisesta preppauskurssista tullaan kertomaan myöhemmin.  

Prof. Anders Löflundin CEFA-CIIA -esitys vuosikokouksessa 15.4.2008

ACIIA:n nettisivut:  www.aciia.org
Hankenin CEFA/CIIA-kurssin nettisivut:
http://www.hanken.fi/cefa

 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuoden toimintakertomus

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2012 Cargotec Oyj:n pääkonttorissa. Kokoukseen osallistui 9 jäsentä. Tilaisuuden aluksi ennen varsinaista kokousta kuultiin Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Mäkisen esitys yhtiön liiketoiminnasta ja tulevaisuuden investoinneista. Lue lisää!