Föreningen i korthet

Finlandska analytikerföreningen grundades år 1989. Föreningen strävar till att stärka allmänhetens kännedom om och uppskattning för yrkesgruppen i fråga. Till föreningens målsättningar hör härutöver bl.a. att försoka förbättra förutsättningarna för utförandet av investeringsanalys.

För att uppnå sina målsättingar:

 • tar föreningen ställning i frågor som berör investeringsanalys och värdepappersmarknaden
 • håller föreningen kontakt med liknande internationella föreningar och organisationer
 • arrangerar seminarier och utbildning
 • ordnar diskussionstillfällen

Föreningens verksamhet inkluderar bl.a. följande:

 • företagspresentationer
 • gemensamt seminarium med IR-föreningen årligen
 • seminarier gällande aktuella frågor
 • arrangerande av tävlingen "bästa internetsidor" tillsammans med Börsstiftelsen i Finland och tidningen Talouselämä
 • lobbyverksamhet i frågor relaterade till kapitalmarknaden

Föreningen är medlem av takorganisationen EFFAS (european Federation of Financial Analyst Societies). Föreningen ansvarar tillsammans med Svenska Handelshögskolan för utbildningsprogrammet CEFA (Certified European Financial Analyst). Utbildningen är ettårig och en ny kurs startar varje höst med i medeltal 30 deltagare.

Föreningen har för närvarande 326 medlemmar varav majoriteten arbetar med uppgifter ino analys och portföljvaltning. Som medlem i föreningen antas personer som:

 • har avlagt CEFA-examen
 • har högre högskoleutbildning samt minst ett års relevant arbetserfarenhet från kapitalmarknaden
 • har minst 5 års arbetserfarenhet från arbetsuppgifter relaterade till kapiltalmarknaden