CEESGA-tutkinto

Esittely

CEESGA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ympäristö- ja sosiaalivastuun sekä hallintotavan vaikutuksista rahoitusmarkkinoilla. CEESGA-kurssi tarjoaa koulutusta ESG-asioiden tehokkaaseen arvonmääritykseen, mittaamiseen ja integroimiseen osaksi sijoitusanalyysiä ja -päätöksentekoa.

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaninaan Sijoitusakatemia Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. Kurssiin kuuluvien seminaaripäivien luennoitsijoina toimivat EFFAS:n järjestämät ESG-asioiden ekspertit.

Koulutuksen jälkeen opiskelijoiden tulisi tietää ja ymmärtää mm. seuraavat asiat:

 • ESG:n vaikutus tuottoon ja riskiin eri näkökulmista
 • Erilaiset ESG-sijoitusstrategiat
 • Markkina-ajurit tulevaan ESG-integraatioon
 • ESG:n sisällyttäminen kokonaisuudessaan sijoitusprosessiketjuun
 • ESG-tekijöiden sisällyttäminen arvonmääritysmenetelmiin
 • Vastuullinen sijoittaminen eri omaisuuslajeihin
 • ESG-raportointistandardien systemaattinen arvioiminen

Koulutuksen rakenne

CEESGA-koulutus koostuu 6 moduulista:

 1. ”Wake me up”
 2.  Fundamentals
 3. Approaches and strategies of ESG
 4. Investment Process Chain
 5. Integration and assessment of ESG
 6. Investment Management

Koulutuksen aikana järjestetään yksi 2-päiväinen seminaari, jossa EFFAS:n luennoitsijat esittelevät CEESGA-tutkinnon ja -koulutuksen keskeisimmän sisällön. Seminaaripäivä toimii myös alustuksena tenteille. Seminaarien opetuskieli on englanti, ja myös materiaalit ovat englanninkielisiä.

Tutkinnon menestyksekäs suorittaminen edellyttää perehtymistä etukäteen aiheeseen verkkokurssilla, jossa opiskelijat voivat myös tehdä harjoitustehtäviä. Tentit läpäisseet opiskelijat saavat CEESGA-diplomin ja oikeuden käyttää CEESGA-titteliä.

Kevään 2017 kurssiesite

CEESGA-tutkinto 2017

Lisätietoa

CEESGA-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry, sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi. Ilmoittautumiset tutkintoon ottaa vastaa Juha Paukku, Sijoitusakatemia Oy, juha.paukku@sijoitusakatemia.fi.