Sijoitusalan asiantuntijoiden yhdistäjä

CESGA-tutkinto

Esittely

CESGA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ympäristö- ja sosiaalivastuun sekä hallintotavan vaikutuksista rahoitusmarkkinoilla. CESGA-kurssi tarjoaa koulutusta ESG-asioiden tehokkaaseen arvonmääritykseen, mittaamiseen ja integroimiseen osaksi sijoitusanalyysiä ja -päätöksentekoa.

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaninaan Sijoitusakatemia Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. Kurssiin kuuluvien seminaaripäivien luennoitsijoina toimivat EFFAS:n järjestämät ESG-asioiden ekspertit.

Koulutuksen jälkeen opiskelijoiden tulisi tietää ja ymmärtää mm. seuraavat asiat:

  • ESG:n vaikutus tuottoon ja riskiin eri näkökulmista
  • Erilaiset ESG-sijoitusstrategiat
  • Markkina-ajurit tulevaan ESG-integraatioon
  • ESG:n sisällyttäminen kokonaisuudessaan sijoitusprosessiketjuun
  • ESG-tekijöiden sisällyttäminen arvonmääritysmenetelmiin
  • Vastuullinen sijoittaminen eri omaisuuslajeihin
  • ESG-raportointistandardien systemaattinen arvioiminen

Koulutuksen rakenne

CESGA-koulutus koostuu 10 moduulista:

1: ESG - an Introduction
2: Recent Developments of ESG integration
3: Responsible investing across asset classes
4: ESG Reporting
5: Investment Process Chain
6: Approaches of data analysis: data availability, quality and usage
7: ESG Integration in Analysis
8: ESG Integration in Valuation
9: Investment decisions in the context of the investment process chain
10: Case study

Syksyn koulutuksen aikana järjestetään yksi 2-päiväinen seminaari, jossa EFFAS:n luennoitsijat esittelevät CESGA-tutkinnon ja -koulutuksen keskeisimmän sisällön. Seminaaripäivä toimii myös alustuksena tenteille. Seminaarien opetuskieli on englanti, ja myös materiaalit ovat englanninkielisiä.

Tutkinnon menestyksekäs suorittaminen edellyttää perehtymistä etukäteen aiheeseen verkkoalueella, jossa opiskelijat voivat myös tehdä harjoitustehtäviä. Tentit läpäisseet opiskelijat saavat CESGA-diplomin ja oikeuden käyttää CESGA-titteliä.

Syksyn 2020 kurssi

CESGA-seminaari järjestetään syksyllä 2020. Seminaari järjestetään 17.-18.9.2020 Helsingissä. 


CESGA-tutkinnon ja -koulutuksen hinta on 2200 euroa/opiskelija + ALV, ja se sisältää:
1) Seminaaripäivät
2) Verkkokurssin materiaalit
3) Yhden tenttikerran


EFFAS:n Common Exam-tentti järjestetään 13.11.2020.


Suoritettuja maksuja ei palauteta muutoin kuin koulutuksen mahdollisesta peruuntumisesta johtuen.


Ilmoittaudu syksyn koulutukseen ja seminaariin 14.8.2020 mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi. Hakemukseen tulee kirjoittaa vapaamuotoinen ja lyhyt perustelu kurssille hakemiseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää CV. Koulutukseen pääsemisen edellytyksenä on, että koulutuksen sisältö on relevanttia opiskelijan nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta.


Tutustu kurssin esitteeseen tästä: CESGA 2020

Kevään 2020 verkkokurssi

Suomen Sijoitusanalyytikot ja Sijoitusakatemia järjestävät keväällä 2020 mahdollisuuden osallistua CESGA-verkkokurssille. Osallistumalla verkkokurssille saat EFFAS:n kattavat verkkomateriaalit, jolloin tenttiin valmistautuminen tapahtuu itsenäisesti verkkoalustan materiaaleja hyödyntäen. Kattavat opetusmateriaalit sisältävät myös opetusvideot jokaiseen moduuliin, sekä tehtäviä itsenäiseen harjoitteluun. EFFAS:n Common Exam-tentti järjestetään mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudulla 12.6.2020. Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry varaa oikeuden muutoksiin kurssi- ja tenttijärjestelyissä.

CESGA-verkkokurssin hinta on 1500 euroa/opiskelija + ALV, ja se sisältää:
1) Verkkoalustan opiskelumateriaalit
2) Yhden tenttikerran

Hakemukset verkkokurssille lähetetään Sijoitusakatemialle 30.4.2020 mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi ja ne käsittelee Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus. Verkkokurssin toteutumisesta ilmoitetaan hakijoille viikolla 19. Ilmoittautuminen vahvistetaan vielä erikseen täyttämällä lisätietolomake, joka toimitetaan sähköisesti EFFAS:lle. Maksuohjeet tulevat koulutukseen hyväksymisen jälkeen.


Alennus Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n jäsenille

Syksyn kurssi 2020:

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus on päättänyt myöntää 1.4.2020 mennessä Sijoitusanalyytikkoyhdistykseen liittyneille yhdistyksen jäsenille alennuksen syksyn koulutuksen osallistumismaksusta. Lisäksi alennus myönnetään CEFA-tutkinnon Suomessa suorittaneille henkilöille. SSAY:n jäsenille ja Suomen CEFA-alumneille syksyn koulutuksen hinta on 2000€ + ALV 24% (norm. 2200€ + ALV 24%). Alennukseen oikeuttavasta perusteesta pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoa

CESGA-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry, sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi. Ilmoittautumiset tutkintoon ottaa vastaan Juha Paukku, Sijoitusakatemia Oy, juha.paukku@sijoitusakatemia.fi.

CESGA Programme in brief

Global social and environmental challenges, regulatory and reputational risks, market scandals and new market opportunities make environmental, social and governance information (ESG) a data source of growing importance.

In this context, the integration of ESG information in the investment process chain and in valuation is essential. So far, only few approaches and even less solutions exist that support investment professionals on the integration of ESG. Although considered increasingly relevant for investment decisions, it is estimated that less than 15% of investment professionals receive some kind of structured ESG training, yet.

The CESGA programme aims to overcome this challenge by providing the necessary training for the efficient valuation, measurement and integration of ESG issues into investment analysis.

Programme Structure

The CESGA Programme is structured in 10 Modules:

1: ESG - an Introduction
2: Recent Developments of ESG integration
3: Responsible investing across asset classes
4: ESG Reporting
5: Investment Process Chain
6: Approaches of data analysis: data availability, quality and usage
7: ESG Integration in Analysis
8: ESG Integration in Valuation
9: Investment decisions in the context of the investment process chain
10: Case study

During the training, one 2-day seminar will be held, where EFFAS lecturers will present the main content of CESGA qualification and training. The seminar serves as an introduction for the exam. The seminar will be held in English as well as the materials.

Autumn 2020 Brochure (in Finnish)

More information about the CESGA Programme in EFFAS website: CESGA EFFAS

CESGA Programme Autumn 2020

CESGA-seminar will be held in Helsinki 17.-18.9.2020. Deadline for registration is 14.8.2020. Price of the programme is 2200€ + 24% VAT. Price includes the seminar days, online materials and one exam fee. (Price for the FSFA members who have joined before 1.4.2020 and as well as CEFA-holders is 2000€ + 24% VAT. Please mention your membership when enrolling.) EFFAS Common Exam will be held in 13.11.2020.

Enroll in the CESGA Programme in ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi. If you have questions about the CESGA Programme please contact sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi

CESGA Programme Spring 2020

The FSFA is arranging CESGA Programme also online in Spring 2020. Price of the online programme is 1500€ + 24% VAT. Price includes online materials and one exam fee. EFFAS Common Exam will be held in 12.6.2020. FSFA reserves the right to changes regarding the arrangements of the course.


Deadline for registration is 30.4.2020. Enroll in the CESGA Programme in ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi.


Ajankohtaista