Finnish Society of Financial Analysts in brief

The Finnish Society of Financial Analysts was founded in 1989. The principal aim of the association is to foster the general knowledge an esteem of the financial analyst profession, the conditions of investment research within the securities markets and the improvement of the information for investors, and to promote the credibility and efficiency of securities markets. In order to meet its aim, the association:

 • Gives statements on matters regarding to investment research and securities markets
 • Creates contacts to international associations and organizations in the field
 • Arranges seminars and training events
 • Arranges discussion forums

The activities of the associations include e.g.

 • Lunch presentations
 • Joint investment seminar with the Finnish IR association
 • 'Best Investor pages in the Internet' competition together with Pörssisäätiö (Finnish Foundation for Share Promotion) and Talouselämä (a Finnish financial weekly magazine)
 • Lobbying in matters related to the development of the financial markets

The association is a member of EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies). The association arranges annually a CEFA training program and exam (CEFA = Certified EFFAS Financial Analyst) together with Aalto EE. About 20–30 persons participate in the CEFA training program each year.

The Finnish Society of Financial Analysts has about 400 members, who work as financial analysts, portfolio managers or in similar positions. The majority of members' research and analysis work in related to the equity markets. A person can be selected as a member of the association, if she/he

 • Has a CEFA certificate
 • Has a higher university degree (Master or similar) and a minimum of one year work experience in capital markets
 • Has a minimum of 5 years work experience in capital markets

Finlands Finansanalytiker i korthet

Finländska analytikerföreningen grundades år 1989. Föreningen strävar till att stärka allmänhetens kännedom om och uppskattning för yrkesgruppen i fråga. Till föreningens målsättningar hör härutöver bl.a. att försöka förbättra förutsättningarna för utförandet av investeringsanalys.

För att uppnå sina målsättningar:

 • Tar föreningen ställning i frågor som berör investeringsanalys och värdepappersmarknaden
 • Håller föreningen kontakt med liknande internationella föreningar och organisationer
 • Arrangerar seminarier och utbildning
 • Ordnar diskussionstillfällen

Föreningens verksamhet inkluderar bl.a. följande:

 • Företagspresentationer
 • Gemensamt seminarium med IR-föreningen årligen
 • Seminarier gällande aktuella frågor
 • Arrangerande av tävlingen "bästa internetsidor" tillsammans med Börsstiftelsen i Finland och tidningen Talouselämä
 • Lobbyverksamhet i frågor relaterade till kapitalmarknaden

Föreningen är medlem av takorganisationen EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Föreningen ansvarar tillsammans med Aalto EE för utbildningsprogrammet CEFA (Certified European Financial Analyst). Utbildningen är ettårig och en ny kurs startar varje höst med i medeltal 20–30 deltagare.

Föreningen har för närvarande cirka 400 medlemmar varav majoriteten arbetar med uppgifter inom analys och portföljvaltning. Som medlem i föreningen antas personer som:

 • Har avlagt CEFA-examen
 • Har högre högskoleutbildning samt minst ett års relevant arbetserfarenhet från kapitalmarknaden
 • Har minst 5 års arbetserfarenhet från arbetsuppgifter relaterade till kapitalmarknaden