Sijoitusalan asiantuntijoiden yhdistäjä

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n säännöt

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n säännöt koostuvat yhteensä 16 §:stä. Tutustu myös yhdistyksen eettisiin periaatteisiin.

1 § Yhdistyksen nimenä on Suomen Sijoitusanalyytikot r.y., ruotsiksi Finlands Finansanalytiker r.f. ja englanniksi The Finnish Society of Financial Analysts.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sijoitusanalyytikoiden ammattikunnan yleistä tunnettuutta ja arvostusta, pääasiassa arvopaperimarkkinoihin liittyvän sijoitusanalyysitoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä sijoittajille suunnatun informaation parantamista ja toimia arvopaperimarkkinoiden luotettavuuden ja tehokkuuden edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Ottaa kantaa sijoitusanalyysejä ja arvopaperimarkkinoita koskeviin kysymyksiin
 • Luo yhteyksiä kansainvälisiin alan yhdistyksiin ja järjestöihin
 • Järjestää seminaari- ja koulutustilaisuuksia
 • Järjestää keskustelutilaisuuksia

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen edun tavoitteleminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan muodostu pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka ammattimaisesti harjoittavat sijoitusanalyysitoimintaa tai jotka muulla tavoin aktiivisesti toimivat alalla ja edistävät yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus sille tehdyn kirjallisen anomuksen perusteella.

5 § Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen, taikka jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista, taikka vahingoittaa sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

6 § Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Hallituksella on oikeus päättää ylimääräisen jäsenmaksun kantamisesta jäsenten keskuudessa, jos pakottavat syyt sitä vaativat.

Ylimääräinen jäsenmaksu voi olla korkeintaan kaksi kertaa vuotuisen jäsenmaksun suuruinen. Jäsenmaksu tai ylimääräinen jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa, ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta.

4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.

7. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

8 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

9 § Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön täydellinen nimi kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon merkitään myös jäsenen kotimaassa oleva postiosoite sekä muut tarpeelliset henkilötiedot. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla. Kutsu lähetetään sillä osoitteella, jonka jäsen on ilmoittanut yhdistyksen jäsenluetteloon.

10 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai yhdistyksen jäsenistöstä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä jonkin muun hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta ja annettava tilintarkastajalle maaliskuun 15. päivään mennessä.

13 § Tilintarkastajan tulee maaliskuun loppuun mennessä antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

14 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § Jos yhdistys purkautuu, käytellään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.

16 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Ajankohtaista

 • 18.08.2022
  Hae CEFA-koulutukseen/Apply to CEFA program

  In english below.

  Kehitä rahoitusalan analyyttistä osaamistasi ja hanki oikeus CEFA-nimikkeeseen

  The Certified European Financial Analyst (CEFA) -koulutus on arvostettu Euroopassa tunnustettu tutkinto sijoitus- ja rahoitusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää analyysiosaamistaan. Seuraava koulutus alkaa 3. lokakuuta ja vielä ehtii hyvin ilmoittautua mukaan.

  Koulutus rakentuu neljästä haastavasta moduulista, joiden aikana katetaan kymmenen alan keskeistä aihepiiriä:

  Financial Accounting and Financial Statement Analysis
  Equity Valuation and Analysis
  Corporate Finance
  Fixed Income Valuation and Analysis
  Economics
  Derivate Valuation and Analysis
  Portfolio Management
  European Regulations
  Ethics
  National Component
   

  Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.aaltoee.fi/cefa

   

  PS. Jos CEFA-nimike on jo hankittuna, tutustu uuteen Sustainable Investing -ohjelmaan, jossa opit hyödyntämään ESG-tietoja valuaatio- ja sijoitusanalyysissä. Koulutus auttaa myös valmistautumaan CESGA (Certified ESG Analyst) -tenttiin. Lue lisää Sustainable Investing -ohjelmasta: www.aaltoee.fi/sustainable-investing

   

   

  Improve Your Financial and Analytical Competence and Become a CEFA Holder

  The Certified European Financial Analyst (CEFA) program provides uniform high-level standardized training for investment and finance professionals leading to the highly respected CEFA qualification, which is accredited in 27 European countries. The next training starts on October 3rd so now it is a good time to register for the program.

  The CEFA syllabus covers 10 key topic areas that together enable participants to face the emerging challenges of the profession:

  Financial Accounting and Financial Statement Analysis
  Equity Valuation and Analysis
  Corporate Finance
  Fixed Income Valuation and Analysis
  Economics
  Derivative Valuation and Analysis
  Portfolio Management
  European Regulations
  Ethics
  National Component
  Read more and register for the program: www.aaltoee.com/cefa

   

  P.S. If you have already acquired the CEFA title, check out the new Sustainable Investing program, where you will learn how to utilize ESG information in valuation and investment analysis. The training also helps to prepare for the CESGA (Certified ESG Analyst) exam. Read more about the Sustainable Investing program: www.aaltoee.com/sustainableinvesting

  Lue lisää
 • 09.08.2022
  Kutsu rapujuhliin 1.9.2022

  Tervetuloa perinteisiin rapujuhliin, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Pörssimeklarit ry:n kanssa. Rapujuhlat järjestetään Ravintola Sipulissa torstaina 1.9.2022 kello 18:00 alkaen. Tule mukaan nauttimaan loistavasta ruuasta ja mahtavasta seurasta!

  Ilmoittauduthan rapujuhliin 24.8.2022 mennessä. Rapujuhlien hinta analyytikkoyhdistyksen jäsenelle on 70 euroa, joka sisältää illallisen asianmukaisine ruokajuomineen.

  Paikkoja on rajattu määrä.

   

  Ravintola Sipulin rapumenut 2022

  Rapujen jälkeen

   

  Menu I

  Paahdettua karitsanfileetä, tryffelillä maustettua polentaa ja tummaa sienikastiketta L,G

  ***

  Korvapuustikakkua ja maitojäätelöä

   

  Menu II

  Rapeaksipaistettua nieriää ja porkkanapyreetä ja soija- voikastiketta

  ***

  Kookos- limejuustokakkua

   

  Lisäksi menuisiin

  Kolmen juuston lajitelma ja raparperichutney

  Välisorbetti

   

  Voit ilmoittautua rapujuhliin maksamalla omakustannusosuuden 70€ yhdistyksen tilille Nordea FI6810313001268627 ja lähettämällä kuittikopion maksusta osoitteeseen sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi. Laita viestiksi nimesi, menu, sekä tiedot erikoisruokavalioista.

  Tervetuloa mukaan!

  Lue lisää