Sijoitusalan asiantuntijoiden yhdistäjä

CESGA-tutkinto

Esittely

CESGA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ympäristö- ja sosiaalivastuun sekä hallintotavan vaikutuksista rahoitusmarkkinoilla. CESGA-kurssi tarjoaa koulutusta ESG-asioiden tehokkaaseen arvonmääritykseen, mittaamiseen ja integroimiseen osaksi sijoitusanalyysiä ja -päätöksentekoa.

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. Kurssiin kuuluvien seminaaripäivien luennoitsijoina toimivat EFFAS:n järjestämät ESG-asioiden ekspertit.

Koulutuksen jälkeen opiskelijoiden tulisi tietää ja ymmärtää mm. seuraavat asiat:

  • ESG:n vaikutus tuottoon ja riskiin eri näkökulmista
  • Erilaiset ESG-sijoitusstrategiat
  • Markkina-ajurit tulevaan ESG-integraatioon
  • ESG:n sisällyttäminen kokonaisuudessaan sijoitusprosessiketjuun
  • ESG-tekijöiden sisällyttäminen arvonmääritysmenetelmiin
  • Vastuullinen sijoittaminen eri omaisuuslajeihin
  • ESG-raportointistandardien systemaattinen arvioiminen

Koulutuksen rakenne

CESGA-koulutus koostuu 10 moduulista:

1: ESG - an Introduction
2: Recent Developments of ESG integration
3: Responsible investing across asset classes
4: ESG Reporting
5: Investment Process Chain
6: Approaches of data analysis: data availability, quality and usage
7: ESG Integration in Analysis
8: ESG Integration in Valuation
9: Investment decisions in the context of the investment process chain
10: Case study

Tutkinnon menestyksekäs suorittaminen edellyttää perehtymistä etukäteen aiheeseen verkkoalueella, jossa opiskelijat voivat myös tehdä harjoitustehtäviä. Tentit läpäisseet opiskelijat saavat CESGA-diplomin ja oikeuden käyttää CESGA-titteliä.

Kevään 2022 kurssi

Suomen Sijoitusanalyytikot ja Sijoitusakatemia järjestävät keväällä 2022 mahdollisuuden osallistua CESGA-verkkokurssille. Osallistumalla verkkokurssille saat EFFAS:n kattavat verkkomateriaalit, jolloin tenttiin valmistautuminen tapahtuu itsenäisesti verkkoalustan materiaaleja hyödyntäen. Kattavat opetusmateriaalit sisältävät myös opetusvideot jokaiseen moduuliin, sekä tehtäviä itsenäiseen harjoitteluun. EFFAS:n Common Exam-tentti järjestetään verkossa. Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry varaa oikeuden muutoksiin kurssi- ja tenttijärjestelyissä.

CESGA-verkkokurssin hinta on 1500 euroa/opiskelija + ALV, ja se sisältää:
1) Verkkoalustan opiskelumateriaalit
2) Yhden tenttikerran

Varmistuneet tenttipäivät vuodelle 2022:

 

03.06.2022

09.09.2022

 

 

Lisätietoa

CESGA-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry, sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi. Ilmoittautuminen sähköpostitse sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi.

CESGA Programme in brief

Global social and environmental challenges, regulatory and reputational risks, market scandals and new market opportunities make environmental, social and governance information (ESG) a data source of growing importance.

In this context, the integration of ESG information in the investment process chain and in valuation is essential. So far, only few approaches and even less solutions exist that support investment professionals on the integration of ESG. Although considered increasingly relevant for investment decisions, it is estimated that less than 15% of investment professionals receive some kind of structured ESG training, yet.

The CESGA programme aims to overcome this challenge by providing the necessary training for the efficient valuation, measurement and integration of ESG issues into investment analysis.

Programme Structure

The CESGA Programme is structured in 10 Modules:

1: ESG - an Introduction
2: Recent Developments of ESG integration
3: Responsible investing across asset classes
4: ESG Reporting
5: Investment Process Chain
6: Approaches of data analysis: data availability, quality and usage
7: ESG Integration in Analysis
8: ESG Integration in Valuation
9: Investment decisions in the context of the investment process chain
10: Case study

 

 

More information about the CESGA Programme in EFFAS website: CESGA EFFAS

CESGA Programme Spring 2022

The FSFA is arranging CESGA Programme online in Spring 2022. Price of the online programme is 1500€ + 24% VAT. Price includes online materials and one exam fee. Exam will be arranged online. FSFA reserves the right to changes regarding the arrangements of the course.

 

CESGA Common Exam dates:

 

03.06.2022

09.09.2022

 

More information and enrolments: sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi

 

Ajankohtaista