Sijoitusalan asiantuntijoiden yhdistäjä

CEFA-tutkinto

Esittely

CEFA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää analyysiosaamistaan. Koulutuksessa keskitytään muun muassa sijoitustuotteiden arvonmääritykseen, tilinpäätösanalyysiin, yrityksen rahoitukseen, makrotalousteoriaan ja portfolioteoriaan.

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaninaan Aalto University Executive Education Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu.  CEFA-kursseja on Suomessa järjestetty jo 20 vuoden ajan, ja tutkinnon on suorittanut yli 400 sijoitusalan ammattilaista.

Tyypillisesti koulutukseen osallistuvat henkilöt työskentelevät arvopaperien ja yritysten analysoinnin, salkunhoidon, arvopaperikaupan, varainhoidon, yritysrahoituksen, riskienhallinnan, taloushallinnon, aktuaaritoimintojen, juridiikan, sijoituksen tai rahoituksen järjestelmäkehityksen ja sijoittajaviestinnän tehtävissä.

Kaikkien vaadittavien tenttisuoritusten ja vaaditun työkokemuksen jälkeen osallistujat saavat oikeuden käyttää CEFA-nimikettä. 

Koulutuksen rakenne

Koulutus rakentuu neljästä moduulista, joiden aikana katetaan kymmenen alan keskeistä aihepiiriä:

 

CEFA1

Financial Accounting and Financial Statement Analysis
Equity Valuation and Analysis 
Corporate Finance 

 

CEFA2
Fixed Income Valuation and Analysis
Economics

 

CEFA3
Derivate Valuation and Analysis

Portfolio Management


CEFA4
European Regulations
Ethics
National Specific Component

 

CEFA-ohjelma koostuu neljästä moduulista, joissa on yhteensä yhdeksän lähiopetuspäivää. Moduulit on rakennettu EFFAS:n vaatimusten mukaisesti. Kolme ensimmäistä moduulia sisältää ennakkomateriaaleja, kolme koulutuspäivää sekä itsenäistä opiskelua. Viimeinen, neljäs moduuli toteutetaan kokonaan itseopiskeluna.

 

Tietoa 2022-2023 CEFA-koulutuksesta

Tarkemmat tiedot, lähiopetuksen aikataulut ja ilmoittautumiset ohjelmaan Aalto University Executive Education Oy:n verkkosivuilta: Aalto EE - CEFA

CEFA-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Aalto University Executive Education Oy: jeremias.ojamaki@aaltoee.fi ja monika.torkki@aaltoee.fi

Ajankohtaista