CEFA-tutkinto

Esittely

CEFA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää analyysiosaamistaan. Koulutuksessa keskitytään muun muassa sijoitustuotteiden arvonmääritykseen, tilinpäätösanalyysiin, yrityksen rahoitukseen, makrotalousteoriaan ja portfolioteoriaan.

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaneinaan Hanken Svenska handelshögskolan ja Sijoitusakatemia Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. CEFA-kursseja on Suomessa järjestetty jo 20 vuoden ajan, ja tutkinnon on suorittanut yli 400 sijoitusalan ammattilaista.

Tyypillisesti koulutukseen osallistuvat henkilöt työskentelevät arvopaperien ja yritysten analysoinnin, salkunhoidon, arvopaperikaupan, varainhoidon, yritysrahoituksen, riskienhallinnan, taloushallinnon, aktuaaritoimintojen, juridiikan, sijoituksen tai rahoituksen järjestelmäkehityksen ja sijoittajaviestinnän tehtävissä.

Kaikkien vaadittavien tenttisuoritusten ja vaaditun työkokemuksen jälkeen osallistujat saavat oikeuden käyttää CEFA-nimikettä. Vaadittavan työkokemuksen määrä on joko 2 vuotta analyysitehtäviä tai 5 vuotta muuta hyväksyttäväksi luettavaa sijoitus- tai rahoitustoimialan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne

CEFA-koostuu yhteensä neljästä jaksosta:

1) CEFA1
a. Equity valuation and analysis
b. Financial accounting and statement analysis
c. Corporate Finance

2) CEFA2
a. Fixed income valuation and analysis
b. Economics

3) CEFA3
a. Derivative valuation and analysis
b. Portfolio management
4) Kansallinen lainsäädäntö

Kustakin CEFA1-3-jaksosta järjestetään yksi 2-päiväinen seminaari, jossa Hankenin luennoitsijat esittelevät kunkin jakson keskeisimmän sisällön. Seminaaripäivät toimivat myös alustuksena tenteille. Tutkinnon menestyksekäs suorittaminen edellyttää perehtymistä etukäteen aiheeseen verkkokurssilla, jossa opiskelijat voivat myös tehdä harjoitustehtäviä. Kansallinen lainsäädäntö -jakson materiaalit eivät sisälly verkkokurssiin, vaan sen sisältö perustuu kirjallisuuspakettiin. Tentit läpäisseet ja kahden vuoden relevantin työkokemuksen omaavat opiskelijat saavat CEFA-diplomin ja oikeuden käyttää CEFA-titteliä.

Tietoa seuraavasta CEFA-koulutuksesta

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus suunnittelee parhaillaan seuraavan CEFA-koulutuksen pitämistä vuonna 2019. Syksyllä 2018 ei järjestetä uutta alkavaa CEFA-koulutusta. Tarkennamme tälle sivulle tiedon koulutuksen toteutuksesta ja yksityiskohdista kevään 2019 aikana. Saadaksesi tiedon seuraavasta koulutuksesta ensimmäisten joukossa, voit pyytää lisäämistäsi CEFA-sähköpostijakeluun lähettämällä viestin osoitteeseen sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi

Edellisen koulutuksen esite:
CEFA-tutkinto 2017-2018

Lisätietoa

CEFA-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry, sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi.